Professionel webkommunikation Indledning

Indledning til Professionel webkommunikation – præcis og målrettet

professionel-webkommunikation

Denne bog er skrevet for alle, som skriver tekster til internettet eller virksomhedens intranet som eksempelvis informations­medarbejdere, webmastere, webredaktører og alle andre, som interesserer sig for webkommunikation. Den giver dig præcise metoder, værktøjer og tips til at opdele, organisere, skrive samt formidle tekst, nyheder, infor­mationer og budskaber på internettet.

Danmark er et af verdens førende it-nationer målt i både internetdækning og -brug, reklameandel og offentlige myndigheders udbud af digitale tjenester som f.eks. borger.dk, e-boks.dk, social.dk og skat.dk. Og næsten alle danske virksomheder har i dag et brugervenligt og opdateret websted, som indholdsmæssigt sagtens kan gøres endnu bedre.

Ifølge Danmarks Statistik havde 91 % af danske virksomheder i 2014 et websted, men der var stor forskel på, hvor udbyggede webstederne var med hensyn til indhold og faciliteter. Beskrivelser af produkter og prislister findes på 69 % af virksomhedssiderne, mens 44 % bruger webstedet til at rekruttere personale gennem jobopslag og giver mulighed for online jobsøgning. 37 % henviser til virksomhedens sociale profil, og 35 % giver mulighed for at indsende klager online. 30 % giver mulighed for at foretage online bestillinger eller køb via webstedet.

Som nævnt ovenfor er næsten alle danske virksomheder i dag repræsenteret på internettet, og der reklameres flittigt med www-adresser på firmabiler, i annoncer osv. Men det store spørgsmål er, om webstederne også giver det sande billede af den en­kelte virksomhed. Har virksomheden formået at udvikle et websted, som udover at give kunderne et positivt indtryk af virksomheden også giver kunderne en merværdi?

Bogens hovedfokus er at lære dig at opbygge tekster til nettet, så de er målrettet mod dine målgrupper.  I dag lever vi for alvor med internetkulturen, og den skrevne tekst har fået et forrygende comeback. Er du bevidst om, hvor stor betydning teksten på et websted har?

At den korrekte tekst kan:

  • Fordoble et websteds brugervenlighed
  • Øge et websteds troværdighed
  • Øge chancen for at teksterne på webstedet bliver fundet
  • Øge chancen for at budskaberne på webstedet bliver læst

Kort sagt – korrekte tekster er vigtige redskaber til, at webstedet også skaber resultater for den enkelte virksomhed.

Håndbogen er meget praksisorienteret, og den giver en række eksempler på såvel gode, informative websteder som mindre gode.

Bogens opbygning

Du kan læse kapitlerne i rækkefølge, men du kan også bruge bogen som et opslagsværk, når du har et aktuelt emne, som du gerne vil vide mere om.

I bogen finder du otte hovedkapitler samt lister over referencer, ordforklaringer og et fyldigt stikordsregister.

Kapitel 1: giver en grundlæggende forklaring af, hvad webkom­munikation er.

Kapitel 2: omhandler tekster til nettet, hvordan du skriver til nettet med størst succes, og hvilke faldgruber du skal undgå.

Kapitel 3: giver en gennemgang af, hvordan du konstruerer dit websted, så det er let for brugerne at navigere på det.

Kapitel 4: her finder du en designmanual, som du kan bruge som inspiration til at fastlægge retningslinjer for dit websted.

Kapitel 5: giver dig gode tips til, hvordan du kan forøge chancen for, at dit websted bliver fundet af søgemaskinerne.

Kapitel 6: omhandler brugervenlighed, der er meget vigtig, hvis du gerne vil have tilfredse besøgende på dit websted.

Kapitel 7: handler om praktiske tjeklister, som du med fordel kan anvende til at kontrollere, om du har husket det vigtigste vedr. dit websted.

Kapitel 8: omhandler værktøjer til webarbejdet som f.eks. skrive- og formateringsregler.